Theory of Mind en Chinese Kinderen

Theory of Mind (ToM), oftewel sociaal snapvermogen, is een belangrijke voorwaarde voor het begrijpen van je sociale omgeving en het vertonen van sociaal vaardig gedrag. Naast taalstoornissen en intelligentie kunnen ook opvoeding en cultuur van invloed zijn op de ToM-ontwikkeling van een kind. Studente Jessy Teng heeft onder begeleiding van psychologe Els Blijd-Hoogewys onderzoek gedaan naar Theory of Mind bij Chinese kinderen in Nederland.
Lees meer ...

Spreuk BTB