Welkom in de Spicastraat

Met de sloop van de kleine appartementen aan de Spicastraat en de bouw van Sterrenhof-woonblokken kreeg Bao Trieu / Blijd in 2012 nieuwe buren. Om de nieuwe bewoners welkom te heten organiseerde Bao Trieu / Blijd op 9 juli 2012 het "Welkom in de Spicastraat" Festijn. Bewoners werden met een lopende leeuwendans uitgenodigd mee te komen naar Bao Trieu Sportcentrum, waar ze twee leeuwendansen te zien kregen en waar voor hen op Chinese trommels werd gespeeld.
Verslag

Spreuk BTB