Vragen & antwoorden

De vaak gestelde vragen zijn gebundeld in de volgende categorieën

Lid worden

Hoe word ik lid?
Een uitgebreide beschrijving hoe je lid kunt worden van Bao Trieu / Blijd, vind je hier.

Kan ik een proefles volgen?
Ja, je kan een keer komen meetrainen om aan den lijve te ondervinden of onze lessen iets voor je zijn. Het lesrooster vind je hier. Wel horen we graag van tevoren dat je van plan bent te komen; bel of mail ons even daarvoor.

Waarom willen jullie mijn email-adres weten?
Email is voor ons de gemakkelijkste en goedkoopste manier om onze leden te bereiken. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld de incasso van de contributie wel eens een maand mis te gaan omdat op dat moment net te weinig geld op je rekening staat. Via een mailtje kunnen we je er dan aan herinneren om je contributie alsnog te betalen. Als we papieren aanmaningen moeten versturen, moeten we daarvoor kosten in rekening gaan brengen.
Overigens gebruiken we je email-adres alleen voor verenigingszaken. We geven je gegevens dus niet door aan derden.

Contributie

Waarom werkt Bao Trieu / Blijd alleen met machtigingen?
Via incasso kunnen we op een gemakkelijke en goedkope manier de contributie binnen halen. Op deze manier kan onze (vrijwilligers) administratie de contributie-betaling goed beheren. In het verleden hebben we lang met contante betaling bij de trainer gewerkt. Maar dat bleek de lessen teveel te verstoren. Bovendien liep de vereniging toen contributie mis, omdat mensen vaak te laat betaalden en bij het afzeggen deze achterstand niet voldeden.

Hoe hoog is de contributie?
De hoogte van de contributie hangt af van je leeftijd en wat je precies traint. De gehanteerde bedragen vind je  hier.

De incasso van de contributie voor deze maand ging niet goed. Wat moet ik doen?
Normaal gesproken krijg je van je bank bericht wanneer een incasso niet geïnd kon worden, meestal omdat het saldo niet toereikend was. We verwachten dan dat je zo snel mogelijk zelf in actie komt, en het verschuldigde bedrag overmaakt op onze rekening (IBAN NL65 INGB 0008 0735 18 t.n.v. Wushu-vereniging Bao Trieu / Blijd te Groningen)  of het contant betaalt bij de eerstvolgende training.  Leden van wie we een (werkend) email-adres hebben, krijgen van de ledenadministratie nog een mailtje om hen te attenderen op de achterstallige contributie. Loopt je achterstand dusdanig op dat we je moeten aanmanen, dan brengen we daarvoor extra kosten in rekening. Duurt het te lang voordat je je achterstand voldoet, dan kan dat reden zijn om je te royeren als lid.
Overigens: als er speciale omstandigheden zijn waardoor je contributie-achterstand is ontstaan, bespreek dat dan met de trainer.

Zomervakantie: geen les, maar toch moet ik wel betalen. Hoe zit dat?
Zoals in het huisreglement aangegeven, hebben we er bij het vaststellen van de contributie rekening mee gehouden dat er een aantal lessen niet door zullen gaan i.v.m. vakanties of feestdagen. De maandelijkse contributie wordt hiermee wat lager gehouden (dat is fijn voor jou), en wij hebben ook tijdens de vakanties inkomsten (dat is fijn voor de vereniging).

Ik heb een aantal maanden niet betaald, maar ben toen ook niet aan trainen toegekomen. Dan hoef ik toch ook niet te betalen?
Een teleurstellende vraag, die we desalniettemin toch af en toe krijgen.
Lid worden van Bao Trieu / Blijd geeft je het recht om trainingen bij te wonen. Of je van dat recht gebruik maakt, is aan jou. Je blijft lid totdat je opzegt - tot dat moment ben je ook contributie verschuldigd. Dus achteraf zeggen dat je niet hebt kunnen trainen is geen reden om niet te hoeven betalen.

Kan mijn kind ook via het Jeugdsportfonds bij jullie sporten?
Kinderen die opgroeien in gezinnen met krappe financiële middelen kunnen in aanmerking komen voor een ondersteuning door het Jeugdsportfonds van maximaal € 225,00 per jaar.  Hier vind je meer informatie over deze regeling. Een aantal praktische aspecten om de aanvraag zo soepel mogelijk te laten lopen:

  • Zorg dat de intermediair bij de aanvraag van ondersteuning de juiste bedragen hanteert voor de contributie, vooral als je kind in de betreffende periode 13 of 16 jaar wordt (dan gaat de contributie namelijk omhoog).
  • Het Jeugdsportfonds vergoedt niet met terugwerkende kracht! Begint je kind al met trainen bij Bao Trieu / Blijd voordat de vergoeding is toegekend, dan komt de contributie voor deze periode voor je eigen rekening.
  • Het Jeugdsportfonds stort een toegekende vergoeding rechtstreeks op het rekeningnummer van Bao Trieu / Blijd. Pas wanneer wij een toezegging hebben ontvangen van het Jeugdsportfonds kan je kind komen trainen en ontvang je schoenen en/of kleding (als deze ook zijn aangevraagd).
  • Je kind is gewoon lid van Bao Trieu / Blijd en als ouder/verzorger blijf je zelf verantwoordelijk voor lidmaatschap en contributiebetaling! Na afloop van de ondersteuning door het Jeugdsportfonds moet je dan ook zelf de contributiebetaling weer overnemen. Je kunt natuurlijk ook een nieuwe aanvraag bij het Jeugdsportfonds indienen. Zorg dan wel dat je deze aanvraag op tijd start! Als de ledenadministratie beschikt over je email-adres zullen we onze best je op tijd hierover een herinnering te sturen.

Wijzigingen doorgeven

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?
De volgende wijzigingen horen we graag van je:

  • Als je meer of minder gaat trainen of van trainingsvorm verandert;
  • Je nieuwe adres als je gaat verhuizen;
  • Een nieuw telefoonnummer;
  • Een nieuw email-adres;
  • Een nieuw bankrekeningnummer.

Hoe geef ik wijzigingen door?
Aan de trainer kan je een wijzigingsformulier vragen waarmee je de veranderingen door kunt geven. Ook kan je je veranderingen doorgeven via het contactformulier of door een email te sturen aan ledenadministratie-at-baotrieu.com ('-at-' even vervangen door @). Gaat het om een nieuw bankrekeningnummer, dan moet je een nieuw machtigingsformulier invullen (te verkrijgen bij de trainer). Je kan daarvoor ook de achterkant van het inschrijfformulier opnieuw invullen en invullen bij de trainer.

Lessen

Wanneer wordt wat gegeven?
Het lesrooster vind je hier.

Wanneer houdt Bao Trieu / Blijd vakantie?
De meest recente informatie over vakantiedagen vind je in de agenda.
In het algemeen is Bao Trieu gesloten tijdens de zomervakantie (4 a 5 weken) en de kerstvakantie (2 weken). Tijdens de herfstvakantie en de voorjaarsvakanties gaan de lessen gewoon door. Verder is Bao Trieu / Blijd gesloten op een aantal feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Gronings Ontzet)

Afzeggen als lid

Hoe zeg ik af als lid?
Afzeggen als lid moet schriftelijk of via email gebeuren. Je kunt bij de trainer een formulier invullen en dat afgeven. Je kunt een brief aan de vereniging schrijven. Je kunt ook een email sturen aan ledenadministratie-at-baotrieu.com ('-at-' even vervangen door @). In alle gevallen horen we graag wat je reden is om op te zeggen.
Zoals in het huisreglement staat beschreven, geldt trouwens een opzegtermijn van 1 maand.

Ik kan een tijd niet komen trainen; kan ik tijdelijk afzeggen?
Als je vooraf weet dat je een tijd niet kunt komen trainen, dan kan je je lidmaatschap een tijdje stop zetten. Je moet dan wel minimaal 8 weken afwezig zijn, en van tevoren aan kunnen geven wanneer je lidmaatschap weer ingaat. Bij medische redenen (heftige blessure, operatie, ...) hanteren we deze grenzen minder strikt.

Spreuk BTB