Reglement en Huisregels

Leden van Wushu / KungFu-vereniging Bao Trieu / Blijd  hebben zich akkoord verklaard met onderstaand reglement / huisregels. 
 

Contributie en lidmaatschap

 • Je wordt lid van Bao Trieu / Blijd door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen, en het inschrijfgeld en de eerste maand contributie te betalen.
 • Betaling van de contributie vindt plaats via maandelijkse automatische afschrijving van je bankrekening, aan het begin van de maand. Je dient daarvoor bij je inschrijving een machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen; deze vervalt automatisch na opzegging van je lidmaatschap.
 • Mocht een afschrijving een keer niet lukken i.v.m. onvoldoende saldo, zorg er dan zelf voor dat de verschuldigde contributie uiterlijk halverwege de betreffende maand betaald is (contant bij de trainer of via overschrijving naar IBAN NL65 INGB 0008 0735 18 t.n.v. Wushu-vereniging Bao Trieu / Blijd te Groningen). Als we over je email-adres beschikken stuurt de ledenadministratie je hiervoor een herinnering.
 • Voor het versturen van aanmaningen rekent de vereniging administratiekosten.
 • Tijdens de vakanties wordt de contributie doorbetaald.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Beëindiging van het lidmaatschap meld je minimaal 1 maand van te voren schriftelijk aan de vereniging (Spicastraat 198, 9742 LZ Groningen), of per email naar ledenadministratie-at-baotrieu.com (i.v.m. spam: vervang hier '-at-' door @).
 • Bij gebleken misbruik of wangedrag t.a.v. het Wushu/Kung Fu of —ondanks aanmaningen— achterstallige contributie, volgt royering als lid.

Algemene huisregels

 • Als het echt nodig is mag je de vechtkunst die je leert bij Bao Trieu / Blijd gebruiken als zelfverdediging. Maar misbruik de vechtkunst niet.
 • Volg de aanwijzingen van de trainer en zijn assistenten op.
 • Wees zuinig op de spullen van de sportschool. Ruim na gebruik weer op.
 • Neem hygiënische normen in acht.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
 • In tegenstelling tot veel andere vechtkunstscholen kent Bao Trieu / Blijd geen uniform. Wel stellen we het dragen van Bao Trieu kleding (shirt/broek/schoenen) sterk op prijs.
 • Zorg zelf voor beschermend materiaal: handschoenen, scheenbeschermers, bitje, enz. Dit kan je voor gereduceerd tarief aanschaffen bij de trainer.
 • De vereniging stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel van welke aard dan ook opgelopen tijdens training of wedstrijden, voor verlies of diefstal van kleding, geld, enz.

Speciaal voor de lessen Wushu / Kung Fu

 • Wushu omvat de ontwikkeling van karakter, lichaam en geest. Als Wushu-beoefenaar behoor je tolerantie, geduld en bescheidenheid te ontwikkelen, en discipline te tonen.
 • Via de groet bij het betreden en verlaten van de trainingszaal (xun lian guan) laat je je respect zien voor de traditie van Wushu en voor de personen die deze traditie hebben ontwikkeld.
 • Hoewel bij iedere Kung Fu les verschillende aspecten van Wushu aan bod komen, verschilt het accent van de trainingen. Op maandag komen vooral de basistechnieken aan bod, op woensdag de vormen (ingestudeerde gevechten), en op vrijdag sparren en gevechtstechnieken. De les op donderdag is vooral bedoeld voor beginnende volwassenen; daarnaast zijn er speciale Sanda-lessen.
 • De lessen beginnen met een gezamenlijke warming-up. Daarna splitst de trainer vaak de groep, en werk je in een kleinere setting verder aan een bepaald aspect van Wushu.
 • Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in een specifiek onderdeel van Wushu (vormen/sparren), laat dat dan weten aan de trainer.

 

Hieronder ons oorspronkelijk reglement zoals opgesteld door sifu Trieu Trung La, in het Nederlands, Engels en Chinees:

2017 reglement nl

 

2017 reglement eng

2017 reglement cn

Spreuk BTB