Agressie Management

Aggression Management is een specifieke trainingsmethode om kennis en vaardigheden te leren in het omgaan met agressieve personen. Vanuit Bao Trieu / Blijd is Carl Blijd, forensisch kinder- en jeugdpsychiater en zelfverdedigingsdocent, hierbij het aanspreekpunt.
Hieronder een aantal artikelen over agressiemanagement.

Workshop Zelfverdediging en Weerbaarheid voor Kyocho

Op zondag 29 oktober 2023 gaf Bao Trieu / Blijd een workshop Zelfverdediging en Weerbaarheid voor de groep 35+'ers van Kyocho uit Delfzijl. Psychiater Carl Blijd, zelfverdedigingsdocent van Bao Trieu, gaf hierbij les over agressiemanagement. Hieronder een verslag van deze zeer goed ontvangen workshop.

Lees meer...

Weerbaarheidsles op Curaçao

Tijdens een bezoek aan Curaçao heeft Carl Blijd weerbaarheidslessen gegeven aan twee groep acht klassen van het Vigdis Jonkheer Mensingh College. Carl vertelt over het belang van weerbaarheid voor brugklassers, vaardigheden die hiervoor nodig zijn,  de Stop-Denk-Doe-methode, en meer.
Lees meer ...

Masterclass Aggression Management

Op 12 september 2010 organiseerde Bao Trieu / Blijd een Master Class Aggression Management voor vechtsportdocenten en -assistenten, gegeven door forensisch (kinder)psychiater en zelfverdedigingsdocent Carl Blijd. Hierbij werd vanuit psychiatrische en psychologische hoek op het begrip agressie ingegaan, en was er speciale aandacht voor de de-escalatie van agressie, communicatie en fysieke houdingsaspecten. Ook werd er fysiek geoefend.
Lees meer ...

Evaluatie van een training Aggression Management

In 2002 is in het UMCG (toen nog: Academisch Ziekenhuis Groningen) een onderzoek uitgevoerd naar het effect van een training Aggression Management voor hulpverleners in de psychiatrie. Bao Trieu / Blijd heeft deze training deels verzorgd. De training bleek effectief: vergeleken met de controlegroep (die geen training onderging) bleek de groep die de training kreeg  significant beter in het omgaan met agressie en voelde deze groep zich significant veiliger.
Lees meer ...

Agressie & agressiemanagement

In één van zijn eerste artikelen over aggression management gaat Carl Blijd in op het begrip agressie en de cursussen Aggression Management die Bao Trieu / Blijd aan diverse instellingen heeft gegeven.
Lees meer ...

Spreuk BTB