Evaluatie van een training Aggression Management

In 2002 is in het UMCG (toen nog: Academisch Ziekenhuis Groningen) een onderzoek uitgevoerd naar het effect van een training Aggression Management voor hulpverleners in de psychiatrie. Bao Trieu / Blijd heeft deze training deels verzorgd. De training bleek effectief: vergeleken met de controlegroep (die geen training onderging) bleek de groep die de training kreeg  significant beter in het omgaan met agressie en voelde deze groep zich significant veiliger.
Lees meer ...

Spreuk BTB